monopolie (5 gevonden)

Dutch feitelijk monopolie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

producentengedrag - is sprake van als één bedrijf alle concurrenten uit de markt heeft verdrongen, of via het octrooi het alleenrecht heeft verworven voor de fabricage van een goed. In dit laatste geval is spreekt men ook wel van een technologisch monopolie.
Deel deze pagina met:      
Dutch monopolie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

markten en prijzen, consumenten en producenten - 1. Dit is een marktvorm waarbij slechts 1 onderneming het product aanbiedt. Concurrenten zijn er niet. De monopolist heeft uitsluitend met zijn kopers te maken. Door zijn machtspositie kan hij een hogere prijs vragen dan bij volkomen concurrentie tot stand zou komen. In zijn meest zuivere vorm zullen we het monopolie nooit in de werkelijkheid aantreffen. Er zal altijd wel een of ander substituut bestaan. Er bestaan zogenoemde natuurlijke monopolies, bijv. wanneer de hele uraniumproductie in handen zou zijn van één onderneming. Er zijn overheidsmonopolies, die hun positie meestal aan een wettelijke regeling danken. Men denke aan De Nederlandsche Bank. De derde groep omvat bedrijven met een feitelijk monopolie: voor mogelijke toetreders is het praktisch onuitvoerbaar om tot de markt door te dringen. Dit kan komen doordat met een geweldig groot beginvermogen moet worden gestart of doordat heel speciale kennis van een bepaald productieproces of van de marktomstandigheden vereist is. (Schöndorff c.s.). De prijsafzetcurve van de monopolist is een dalende curve, en valt samen met de collectieve vraagcurve. 2. Recht dat men met uitzondering van anderen heeft tot het verhandelen of het verrichten van iets. - Zie ook: onderdeel marktvorm onderdeel oligopolie onderdeel monopolistische concurrentie onderdeel volkomen concurrentie
Deel deze pagina met:      
Dutch monopoliewinst

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumenten en producenten, markten en prijzen - Op winst komen nieuwe aanbieders af. Bij volkomen concurrentie verdwijnt deze winst, omdat nieuwe aanbieders vrij zijn tot de markt toe te treden. Bij een monopolie is de toetreding geblokkeerd. De aanbieder zal zijn positie proberen te handhaven door toetredingsdrempels op te werpen. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel marktvorm onderdeel oligopolie onderdeel monopolie onderdeel volkomen concurrentie
Deel deze pagina met:      
Dutch overheidsmonopolie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

producentengedrag - is ontstaan door een overheidsmaatregel of door wet. In het laatste geval spreekt men ook wel van een wettelijk monopolie.
Deel deze pagina met:      
Dutch soorten monopolies

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

producentengedrag - Indeling naar de wijze van ontstaan: het natuurlijk monopolie, het overheidsmonopolie, technologisch monopolie en het feitelijke monopolie.
Deel deze pagina met: