oligopolie (5 gevonden)

Dutch a-symmetrisch oligopolie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

producentengedrag - is de marktvorm van het oligopolie waar een van de aanbieders het machtigst is. De andere oligopolisten zijn veel kleiner en zullen met de concurrentie vooral met de beleid van de grootste rekening houden, die vaak als prijsleider fungeert.
Deel deze pagina met:      
Dutch heterogeen oligopolie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumenten en producenten - ~ is een marktvorm met weinig aanbieders (en veel vragers) en een heterogeen product. - Zie ook: onderdeel oligopolie onderdeel heterogeen goed tegenstelling homogeen oligopolie
Deel deze pagina met:      
Dutch homogeen oligopolie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumenten en producenten - ~ is een marktvorm met weinig aanbieders (en veel vragers) en een homogeen product. Omdat homogene goederen bij het oligopolie weinig voorkomen zijn de meeste oligopolies heterogeen. - Zie ook: tegenstelling heterogeen oligopolie onderdeel oligopolie onderdeel homogeen goed
Deel deze pagina met:      
Dutch oligopolie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

markten en prijzen, consumenten en producenten - Een marktvorm waarbij weinig aanbieders verkopen en waarbij de handelingen van elke aanbieder een merkbare invloed hebben op de afzet van de overige aanbieders. Oligopolie betekent letterlijk dat er weinig (oligos) verkopen (polein). Het is een marktvorm die erg veel voorkomt, meestal als heterogeen oligopolie: de producten zijn over het algemeen niet homogeen, maar zij vormen sterk verwante substituten. De staalindustrie, de computerindustrie, de benzinemaatschappijen, de banken, de internetproviders, de auto-industrie, het zijn allemaal bedrijfstakken waar een paar ondernemingen het aanbod helemaal of voor een groot deel beheersen. Bij een oligopolie weet elke aanbieder dat zijn handelingen, bijv. een prijsverlaging of een productverandering, een merkbare invloed hebben op de afzet van zijn concurrenten. Als Coca-Cola zijn prijs verlaagt, merkt Pepsi Cola dat door het teruglopen van zijn verkopen. Coca-Cola moet dus rekening houden met reacties van Pepsi, die voor Coca-Cola weer nadelige gevolgen kunnen hebben. De ondernemingen zouden elkaar zolang kunnen blijven onderbieden in een felle concurrentiestrijd -- cut-throat-competition -- dat allen er verlies door gaan lijden en zelfs ondernemingen te gronde gaan. De onzekerheid over deze reacties heeft nogal eens tot gevolg dat aanbieders met elkaar tot afspraken proberen te komen om op bepaalde gebieden de concurrentie te beperken. Een dergelijke overeenkomst, waarbij de ondernemingen in juridische zin zelfstandig blijven, heet een mededingingsregeling of een kartel. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel duopolie onderdeel homogeen oligopolie onderdeel heterogeen oligopolie onderdeel marktvorm
Deel deze pagina met:      
Dutch symmetrisch oligopolie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

producentengedrag - is de marktvorm van het oligopolie, waarvan de belangrijkste bedrijven ongeveer een gelijk marktaandeel hebben. Er is dus dan geen prijsleider.
Deel deze pagina met: