dienst (15 of meer gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur overheid - Arbo-diensten worden ingeschakeld bij controle nadat een werknemer zich heeft ziekgemeld, om het herstel van zieke werknemers te bevorderen en de arbeidsomstandigheden in bedrijven te verbeteren (preventie) (Schöndorff c.s.).

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen - ~ zijn niet tastbare zaken.Het kenmerkend verschil tussen een concreet goed en een dienst is dat een dienst niet op voorraad geproduceerd kan worden.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationale economische betrekkingen / integratie - deelbalans van de betalingsbalans waarop de ontvangsten en uitgaven van de diensten worden vermeld. Voorbeelden van diensten zijn het transportverkeer, toerisme en het doen van allerlei werkzaamheden (projecten) zoals het bouwen/ aanleggen van bruggen, dijken, havens, vliegvelden etc. in het buitenland.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal - Deelrekening van de betalingsbalans waarop de waarde van de diensten in- en uitvoer wordt vermeld (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel betalingsbalans onderdeel lopende rekening

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Verhogingen van de pensioengrondslag werken uitsluitend door voor de in de pensioenregeling doorgebrachte deelnemersjaren. (Schöndorff c.s.)

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationale integratie en handel - benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers en alle andere tekens die dienen om de diensten van een onderneming te kunnen onderscheiden.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - woning die door de werkgever aan de werknemer ter bewoning in gebruik is gegeven. Die bewoning moet verband houden met de te verrichten arbeid en eindigt zodra aan de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Bijv. de ~ van de conciërge.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Deze dienst oefent controle uit op financieel-economische fraude; was oorspronkelijk ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken; maar maakt nu met de Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst (FIOD) deel uit van het ministerie van Financiën omdat financieel-economische en fiscale fraude vaak samengaan. (Schöndorff c.s.).

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Onderdeel van de Belastingdienst dat zich bezig houdt met het verzamelen van inlichtingen ten behoeve van de belastingheffing en met opsporing van fiscale fraude. (Schöndorff c.s.)

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken, overheid - vorderingen van de ~ hebben zeer hoge preferentie. De ~ heeft een speciaal voorrecht met betrekking tot bepaalde roerende zaken welke eigendom zijn van derden en die aanwezig zijn op de bodem van de schuldenaar. Ook wanneer deze goederen geen eigendom zijn van de schuldenaar worden deze namelijk toch beschouwd als activa waarop de fiscus verhaal kan halen. Zelfs onder eigendomsvoorbehoud aan de schuldenaar geleverde goederen kunnen, wanneer ze aanwezig zijn op terrein van de schuldenaar, worden verkocht door de ~. De voorraden, mits eigendom van derden, zijn uitgezonderd van deze regeling.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Opstelling van die uitgaven en ontvangsten die leiden tot een verandering in de omvang van het vermogen van een overheidsinstelling (de Staat, provincie, gemeente, waterschap). Dit zijn de gewone of lopende uitgaven (bijv. salarisbetalingen) en ontvangsten (bijv. belastingontvangsten). (Schöndorff c.s.)

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen - Zaken waarmee behoeften kunnen worden bevredigd. Daarbij kunnen vrije goederen (en diensten) en economische goederen (en diensten) worden onderscheiden. Bij de eerstgenoemde wordt geen beslag gelegd op schaarse middelen om ze voort te brengen. Voorbeelden: de zon in een tropisch land, water bij een stromende bergbeek. Economische goederen daarentegen moeten worden voortgebracht, waarbij beslag wordt gelegd op schaarse alternatief aanwendbare middelen. (Schöndorff c.s.).

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Onderdeel van de begroting. Opstelling van die uitgaven en ontvangsten die uitsluitend leiden tot een verandering in de samenstelling van het vermogen (van de Staat, provincie, gemeente, waterschap). Dit zijn de kapitaaluitgaven (bijv. het verstrekken van een lening door de overheid, de aankoop van grond door de overheid) en de kapitaalontvangsten (bijv. door de overheid ontvangen aflossing op een lening, opbrengst van door de overheid verkochte grond). (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring begroting

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - is men als werknemer, wanneer men werkt op basis van een vast (of tijdelijk) arbeidscontract.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

overheid, internationaal - europeesrechtelijk beginsel, inhoudende het verbod beperkingen te leggen op het vrij verrichten van diensten binnen de Europese Gemeenschap ten aanzien van onderdanen van de Lidstaten. Bijv. werkzaamheden van de vrije beroepen.

Deel deze pagina met:      
...

23-05-2019 - Economisch Woordenboek Live!

Op 23 mei 2019 zijn zowel de nieuwe versie van het Belgische juridisch woordenboek als het Economisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het Nederlands juridisch woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.0064 seconds.