betalingsbalans (9 gevonden)

Dutch betalingsbalans

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal - Overzicht van alle in geld uitgedrukte transacties die ingezetenen van een land in de loop van een jaar hebben verricht met niet-ingezetenen (het buitenland). De betalingsbalans bestaat, zoals het onderstaande schema laat zien, uit een aantal deelrekeningen. In tegenstelling tot de suggestie die van het woord 'balans' uitgaat, hoeft de betalingsbalans niet in evenwicht te zijn. Een tekort op de betalingsbalans leidt tot een vermindering van de valutareserves van het land. Een evenwichtige betalingsbalans heeft een basissaldo ('basic balance') dat ongeveer gelijk is aan nul. Dit is het geval wanneer het overschot op de lopende rekening voldoende groot is om de structurele kapitaaluitvoer te dekken. (Schöndorff c.s.).betalingsbalans - Zie ook: onderdeel kapitaalbalans onderdeel handelsbalans onderdeel goederenbalans onderdeel inkomensrekening
Deel deze pagina met:      
Dutch betalingsbalans ontwikkelingsland

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal - De betalingsbalans van een ontwikkelingsland vertoont vaak een ernstig tekort. Kenmerkend is de negatieve inkomensrekening als gevolg van de rentebetalingen op de hoge schuldenlast. Daarnaast is men vaak gedwongen om nieuwe leningen aan te gaan om de aflossingen (en rente) op de oude leningen te kunnen voldoen, waardoor de kapitaalbalans positief is. Het ontwikkelingsland komt hierdoor in een vicieuze cirkel terecht. - Zie ook: onderdeel kapitaalbalans
Deel deze pagina met:      
Dutch betalingsbalansevenwicht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal - ~ is te onderscheiden in fundamenteel evenwicht en materieel evenwicht. Daarnaast kent men nog het begrip formeel evenwicht, hetgeen betekent dat via salderingsposten de beide zijden van de betalingsbalans dezelfde totaaltelling heeft. Een opgestelde betalingsbalans is dus formeel altijd in evenwicht, tenzij men rekenfouten heeft gemaakt. - Zie ook: onderdeel betalingsbalanstekort onderdeel betalingsbalansoverschot
Deel deze pagina met:      
Dutch betalingsbalansoverschot

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal - Zonder nadere aanduiding, wordt er meestal een totaal overschot mee bedoeld. Het betreft dan de hoeveelheid goud en deviezen die uit het buitenland zijn toegevloeid. (Maar sommige auteurs bedoelen een overschot op de lopende rekening.) Een betalingsbalansoverschot is om twee redenen niet goed: 1e Mondiaal gezien veroorzaakt het overschot van het ene land een tekort bij een ander land; 2e Het toegevloeide overschot aan deviezen kan op een onaanvaardbare wijze de liquiditeitenmassa doen toenemen, waardoor er een inflatoire druk kan ontstaan (of anders gezegd: bestedingsinflatie). - Zie ook: tegenstelling betalingsbalanstekort onderdeel betalingsbalansevenwicht
Deel deze pagina met:      
Dutch betalingsbalanspolitiek

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal - ~ omvat alles wat de maken heeft met de internationale handel. Bijv. maatregelen ter bevordering van de internationale handel of beheersing van de kapitaalstromen van en naar het buitenland. Hierbij kan men ook weer denken aan de rentetarieven ( DNB), die ook weer invloed hebben op de wisselkoersen.
Deel deze pagina met:      
Dutch betalingsbalanstekort

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal - Zonder nadere aanduiding, wordt er meestal een totaal tekort mee bedoeld. Het betreft dan de hoeveelheid goud en deviezen die naar het buitenland zijn afgevloeid. Maar sommige auteurs bedoelen een tekort op de lopende rekening. - Zie ook: tegenstelling betalingsbalansoverschot onderdeel betalingsbalansevenwicht
Deel deze pagina met:      
Dutch evenwichtige betalingsbalans

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

collectieve sector / economische orde en politiek - betreft de doelstelling dat de overheid moet streven naar een gezonde betalingsbalans positie.
Deel deze pagina met:      
Dutch materieel betalingsbalansevenwicht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal - Het saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans valt precies weg tegen het saldo op de kapitaalrekening. (Schöndorff c.s.)
Deel deze pagina met:      
Dutch registratiesystemen (betalingsbalans)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationale economische betrekkingen / integratie - zijn te verdelen in een systeem op kasbasis en een systeem op transactiebasis.
Deel deze pagina met: