Criteria van Maastricht (1 gevonden)

Dutch criteria van Maastricht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal - De eisen waaraan volgens het Verdrag van Maastricht landen moesten voldoen om per 1 januari 1999 aan de Economische en Monetaire Unie (EMU) te kunnen meedoen: de inflatie mocht maximaal anderhalf procentpunt boven het gemiddelde liggen van de drie lidstaten met de geringste prijsstijging; de kapitaalmarktrente mocht niet meer dan twee procentpunt hoger zijn dan het gemiddelde van de drie landen met de laagste inflatie; de koers van de munt moest zich zonder al te veel moeite kunnen handhaven ten opzichte van de andere Europese munten; Het EMU-tekort mocht niet groter zijn dan drie procent van het bruto binnenlands product (BBP) en de EMU-schuld in procenten van het bruto binnenlands product, de EMU-schuldquote, mocht niet groter zijn dan 60% of in bevredigend tempo tot dat niveau dalen. De toelatingseisen voor landen die na 1 januari 1999 alsnog willen toetreden zijn minder duidelijk geformuleerd. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel Verdrag van Maastricht onderdeel Economische en Monetaire Unie (EMU) onderdeel EMU-schuldquote onderdeel convergentiecriteria
Deel deze pagina met: