convergentiecriteria (1 gevonden)

Dutch convergentiecriteria

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal - De eisen waaraan volgens het verdrag van Maastricht landen moesten voldoen om aan de Economische en Monetaire Unie (EMU) te kunnen meedoen per 1 januari 1999 (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel criteria van Maastricht onderdeel Economische en Monetaire Unie (EMU)
Deel deze pagina met: