EMU-schuldquote (1 gevonden)

Dutch EMU-schuldquote

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

overheid, internationaal - De EMU-schuld van de gehele overheid (Rijk, gemeenten en provincies) uitgedrukt in een percentage van het bruto binnenlands product (BBP). Volgens de criteria van Maastricht voor de toetreding tot de EMU (Economische en Monetaire Unie) mocht deze quote niet groter zijn dan 60% of moest de quote in bevredigend tempo in de richting van 60% dalen. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel EMU-schuld onderdeel criteria van Maastricht onderdeel Economische en Monetaire Unie
Deel deze pagina met: