welvaart (6 gevonden)

Dutch welvaart

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen - De mate waarin de schaarste is opgeheven, ofwel de mate waarin in de behoeften is voorzien door het gebruik van schaarse, alternatief inzetbare middelen. Het gaat hierbij niet alleen om zaken als geld en inkomen. Ook bijv. de hoeveelheid vrije tijd waarover iemand kan beschikken, de recreatiemogelijkheden en de kwaliteit van het natuurlijk leefmilieu bepalen de totale welvaart. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel welvaart in enge zin onderdeel welvaart in ruime zin
Deel deze pagina met:      
Dutch welvaart in enge zin

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen - Hier wordt alleen gekeken naar de materiële productie van goederen en diensten, en wordt geen rekening gehouden met de (negatieve) externe effecten, zoals de milieuvervuiling. - Zie ook: onderdeel welvaart in ruime zin onderdeel welvaart
Deel deze pagina met:      
Dutch welvaart in ruime zin

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen - Hier wordt niet alleen gekeken naar de materiële productie van goederen en diensten, maar men houdt nu ook rekening met de externe effecten, zoals de milieugoederen (zowel positief als negatief). - Zie ook: onderdeel welvaart in enge zin onderdeel welvaart
Deel deze pagina met:      
Dutch welvaartsbeginsel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

collectieve sector / economische orde en politiek - betreft de schade die de belastingheffing kan hebben op de economische groei. Een hoge belastingdruk kan economische activiteiten ontmoedigen.
Deel deze pagina met:      
Dutch welvaartsspreiding

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen - verspreiding van rijkdom over de bevolking; ~ is een zorg van de overheid.
Deel deze pagina met:      
Dutch welvaartsvast

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- betekent dat een inkomen automatisch aangepast wordt aan de algemene inkomensontwikkeling. Het inkomen zal dan niet alleen nominaal stijgen maar ook reëel (in economisch gunstige perioden).
Deel deze pagina met: