NL
NL
  U zocht naar: regulering

  Verklaring:

  autonoom arbeidsrecht / zelfregulering: arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - het arbeidsrecht dat door werkgevers en werknemers wordt geschapen, zonder tussenkomst van de wetgever. Bijv. CAO-recht in het bijzonder igv. afspraken over onderwerpen die niet in de wet zijn geregeld.

  deregulering: algemeen overheid - Het afschaffen, vereenvoudigen of stroomlijnen van regelingen die de overheid oplegt aan bedrijven, instellingen en gezinnen. Doel van deregulering is bevordering van de dynamiek en het aanpassingsvermogen van de economie (Schöndorff c.s.). - Zie ook: tegenstelling regulering

  Marktwerking Deregulering Wetgevingskwaliteit (MDW): algemeen overheid - Paraplubegrip dekt initiatieven van de overheid om de marktwerking te verbeteren en nodeloos of onevenredig belemmerende wettelijke regels te herzien. (Schöndorff c.s.)

  regulering: algemeen overheid - De overheid vaardigt regels uit om het gedrag van individuen/bedrijven te beïnvloeden. Voorbeelden zijn wettelijke voorschriften inzake openingstijden van winkels en milieuvoorschriften. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: tegenstelling deregulering


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"