regulering (4 gevonden)

Dutch autonoom arbeidsrecht / zelfregulering

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - het arbeidsrecht dat door werkgevers en werknemers wordt geschapen, zonder tussenkomst van de wetgever. Bijv. CAO-recht in het bijzonder igv. afspraken over onderwerpen die niet in de wet zijn geregeld.
Deel deze pagina met:      
Dutch deregulering

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Het afschaffen, vereenvoudigen of stroomlijnen van regelingen die de overheid oplegt aan bedrijven, instellingen en gezinnen. Doel van deregulering is bevordering van de dynamiek en het aanpassingsvermogen van de economie (Schöndorff c.s.). - Zie ook: tegenstelling regulering
Deel deze pagina met:      
Dutch Marktwerking Deregulering Wetgevingskwaliteit (MDW)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Paraplubegrip dekt initiatieven van de overheid om de marktwerking te verbeteren en nodeloos of onevenredig belemmerende wettelijke regels te herzien. (Schöndorff c.s.)
Deel deze pagina met:      
Dutch regulering

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - De overheid vaardigt regels uit om het gedrag van individuen/bedrijven te beïnvloeden. Voorbeelden zijn wettelijke voorschriften inzake openingstijden van winkels en milieuvoorschriften. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: tegenstelling deregulering
Deel deze pagina met: