kosten (15 of meer gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Alle kosten die een persoon maakt bij het afsluiten van een hypotheek, zoals een hypotheekakte, afsluitprovisie, taxatie- en administratiekosten en de kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - kosten die iemand van zijn belastbaar inkomen mag aftrekken.
Bijvoorbeeld studiekosten, kosten voor het onderhouden en verzekeren van monumentale panden.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Volksverzekering die alle ingezetenen van Nederland automatisch verzekert tegen medische kosten die niet onder de zorgverzekering vallen.
Te denken valt aan verblijf in een verzorgingshuis of verpleeghuis, psychiatrische ziekenhuizen etc. Volwassenen die AWBZ-hulp krijgen moeten daarvoor een eigen bijdrage betalen, deze is afhankelijk van de leeftijd en het inkomens.
In Nederland maken (2011) zo'n 600.000 mensen gebruik van de AWBZ.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen - Een schatting van de kosten van een product of productiemiddel dat men reeds in bezit heeft.
Stel men heeft een machine (maar ook: productiemiddel, materiaal, lap grond) waarmee men product A maakt. Maar hoeveel kost deze machine ? Daarbij gaat men ervan uit dat men dit productiemiddel reeds heeft, deze kosten zijn reeds gemaakt, de zgn sunk costs. De enige optie zou zijn de machine elders in te zetten, of eventueel te verhuren.
De best mogelijke optie duidt men aan met opportunity costs of de alternatieve kosten. Als het beste alternatief verhuren is voor € 10 per uur, dan zal men voor deze machine toch op zijn minst dit bedrag op moeten nemen in de kostprijs van product A..

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Kosten die een verkoper of verhuurder in rekening kan brengen als een eerder afgesproken overeenkomst door de koper/huurder alsnog ongedaan moet worden gemaakt.
~ komt men tegen in met name de reiswereld (waar een reis al ver van tevoren geboekt wordt), bij afsluiten hypotheken of huizenverkoop, etc. Soms is annuleren niet mogelijk, soms worden er kosten in rekening gebracht. Vaak kan men zich tegen deze kosten verzekeren: de annuleringsverzekering.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Een vast bedrag voor geschatte beroepskosten, die in mindering mogen worden gebracht op het belastbaar inkomen. Een forfaitair bedrag wil zeggen dat niet de werkelijke kosten bijgehouden hoeven te worden, maar dat de fiscus één bedrag vaststelt. De mogelijkheden voor aftrek zijn in Nederland enorm beperktsinds de invoering van het boxenstelsel. Wel zijn studiekosten aftrekbaar (voor het (toekomstige) beroep? ) de kosten zoals lesgeld en studieboeken zijn aftrekbaar.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - zijn de kosten die men moet maken om zich een inkomen te verwerven. Deze kosten kunnen (soms met enige beperking) als aftrekpost bij de opgave inkomstenbelasting worden opgevoerd, zoals de reiskosten, vakliteratuur, beroepskleding, etc..

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal - De theorie van de comparatieve (of relatieve) kostenverschillen is ontwikkeld door de Britse econoom David Ricardo (1772-1823). Met behulp van een cijfervoorbeeld dat uitgaat van twee landen die elk twee goederen produceren kan deze theorie worden toegelicht. Tabel 1 laat zien hoeveel eenheden arbeid Europa en Japan elk nodig hebben om een eenheid voedsel of een eenheid kleding te produceren. Aangenomen wordt dat voor beide producties uitsluitend arbeid nodig is. De ruilverhouding in elk van beide landen is gebaseerd op de hoeveelheid arbeid die voor de producten moet worden ingezet. Uit tabel 1 blijkt dat Japan zowel voedsel als kleding efficiënter kan voortbrengen dan Europa. Op het eerste gezicht heeft Japan er niets bij te winnen om handel te drijven met Europa. Maar nader onderzoek leert dat zowel Europa als Japan beter af zijn als zij zich specialiseren op een van de twee producten en overgaan tot onderlinge handel. Het maken van een eenheid voedsel is in Europa twee keer zo duur als het maken van een eenheid kleding. De prijs van een eenheid voedsel is daarom twee kleding. In Japan is het voortbrengen van voedsel vier keer zo duur als het maken van kleding. Daar is de prijs van een eenheid voedsel vier kleding. Voor Japanse consumenten zou het daarom interessant zijn hun voedsel niet in Japan, maar in Europa te kopen voor een prijs van minder dan vier kleding. De Europese voedselproducent ontvangt per eenheid voedsel een prijs van twee kleding. Voor hem is het aantrekkelijk zijn voedsel in Japan af te zetten tegen een prijs van meer dan twee kleding. Voor het andere product, kleding, geldt de omgekeerde redenering. Europese consumenten moeten in Europa een halve eenheid voedsel neertellen voor een eenheid kleding. In Japan kost een eenheid kleding ze maar een kwart eenheid voedsel. Zij willen kleding uit Japan importeren. En daartoe zijn Japanse producenten maar al te graag bereid. Op de Japanse markt ontvangen ze immers maar een kwart voedsel per eenheid kleding. Stel dat beide landen overgaan tot specialisatie en onderlinge handel en dat de onderlinge ruilverhouding wordt: 3 kleding voo1 voedsel. Tabel 2 laat zien hoe de situatie is als Europa zich volledig toelegt op het maken van voedsel en Japan zich helemaal specialiseert in het voortbrengen van kleding. Europa heeft voor het maken van een eenheid voedsel 50 uur arbeid nodig. Die eenheid voedsel kan met Japan worden geruild tegen drie eenheden kleding. Om te kunnen beschikken over een eenheid kleding heeft Europa dus voortaan maa16,7 uur arbeid nodig (50/3) en niet 25 uur, zoals in de uitgangssituatie. Europa kan dus voortaan beschikken over goedkopere kleding. En ook voor Japan brengt de ruil voordelen. Met 10 uur arbeid kan een eenheid kleding worden voortgebracht. Drie eenheden kleding leveren in de ruil met Europa een eenheid voedsel op. Kortom: met 30 uur arbeid kan Japan beschikken over een eenheid voedsel (was 40 uur). In Japan is het voedsel goedkoper geworden. Zo blijkt dat ook als een van de handelspartners over de hele lijn minder efficiënt is, internationale handel toch voordelig kan zijn voor alle betrokkenen. Voorwaarde is wel dat de kostenverhouding in beide landen verschillend is. Er moet sprake zijn van een comparatief kostenverschil. In het gebruikte voorbeeld was dit het geval. De productie van voedsel kostte in Europa twee keer zoveel als de productie van kleding. In Japan vier keer zoveel.Tabel 1 Aantal eenheden arbeid dat nodig is om een eenheid voedstel of kleding te produceren zonder internationale handelTabel 2 Aantal eenheden arbeid dat nodig is om een eenheid voedstel of kleding te produceren in geval van internationale handel - Zie ook: onderdeel arbeidsverdeling

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumenten en producenten, markten en prijzen - Kosten die ook worden gemaakt als de productie stil staat. bijv. de kosten van het machinepark, huur, verzekering. Ook wel vaste kosten genoemd. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: tegenstelling variabele kosten onderdeel kosten

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - De kosten die gemaakt worden om over te stappen van de ene naar de andere rentevaste periode of te switchen tussen bandbreedtes. (bron: huizenveiling.nl)

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

nationaal inkomen, nationale rekeningen - betekent dat een grootheid (meestal het nationaal inkomen) bepaald is tegen de prijzen van de productiefactoren. - Zie ook: onderdeel marktprijzen

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

producentengedrag - zijn de totale kosten per eenheid product. In formule vorm: GTK = TK/q . De gemiddelde totale kosten is te beschouwen als de kostprijs van een product.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

producentengedrag - zijn de totale variabele kosten per eenheid product. In formule vorm: GVK = TVK/q

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken consumenten en producenten - de kosten die het gerecht maakt om haar vordering te kunnen innen;
de kosten die gemoeid zijn bij het voeren van een gerechtelijke incassoprocedure om een executoriale titel te hebben die door de deurwaarden tegen de schuldenaar kan worden ten uitvoer gelegd.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken, overheid - Kosten voor het bewoonbaar maken van een woning bij een verhuizing. Deze kosten zijn met ingang van het belastingjaar 1996 fiscaal aftrekbaar. (bron: huizenveiling.nl)

Deel deze pagina met:      
...

23-05-2019 - Economisch Woordenboek Live!

Op 23 mei 2019 zijn zowel de nieuwe versie van het Belgische juridisch woordenboek als het Economisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het Nederlands juridisch woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.0082 seconds.