belasting (15 of meer gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken, overheid - wet van 2 juli 1959, waarin bepaald wordt wie er precies belasting moet betalen in Nederland, dat je een belastingformulier moet invullen, dat er richtlijnen zijn voor bezwaren en navorderingen, en sancties. Voor bedrijven wordt een deugedelijke administratie geëist.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Vorm van belastingheffing waarbij iedere bron van inkomen afzonderlijk wordt belast.
Er worden in de economie diverse vormen van inkomen onderscheiden. De fiscus wil in beginsel een belastingheffing naar draagkracht, en zou daartoe de diverse inkomens samen moeten vatten, en pas vervolgens belasten (synthetische inkomstenbelasting). De ~, zoals in België, en in Nederland weer met de intrede van het boxensysteem, kijkt minder naar draagkracht in zijn geheel.
Toch zou de ~ ook voordelen bieden: Met name de inkomsten uit vermogen kunnen beter toegepitst worden op de specifieke kenmerken rond dit inkomen. Ook zou beter kunnen worden afgerekend met negatieve inkomsten en aftrekposten.
Omdat er per box vrijstllingen gelden, is de belastingbetaler die inkomsten uit meerdere bronnen heeft beter af (bij ~) dan de betaler die alles uit één bron krijgt. tegenstelling synthetische inkomstenbelasting

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - gemeentelijke belasting ter zake in die gemeente gelegen onroerende zaken die gebaat zijn door gemeentelijke voorzieningen.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Gedwongen bijdrage van burgers en/of bedrijven aan de overheid, waar geen rechtstreekse individuele contraprestatie tegenover staat, en die krachtens algemene regels wordt gevorderd. Er bestaat dus geen direct verband tussen wat de belastingbetaler afdraagt en wat hij aan door de overheid geproduceerde goederen (onderwijs, defensie en zo verder) verbruikt. De meeste belastingen worden door het Rijk geheven. De rijksbelastingen worden onderscheiden in kostprijsverhogende belastingen en belastingen op inkomen, winst en vermogen; (Schöndorff c.s.).

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken, overheid - omzetbelasting gerelateerd aan een BTW-nummer waardoor ondernemers betaalde BTW kunnen terugkrijgen van en ontvangen BTW dienen te betalen aan de belastingdienst.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumenten en producenten overheid - algemene kostprijsverhogende belasting die wordt geheven van ondernemers met de bedoeling dat zij haar aan hun afnemers in rekening brengen (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel omzetbelasting

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken, overheid - schriftelijke verklaring waarin het belastbaar inkomen wordt meegedeeld aan de inspectie der belastingen. (bron: huizenveiling.nl)

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken, overheid - vordering van het aan belasting verschuldigde bedrag.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken, overheid - bedrag dat een persoon van zijn belastbaar inkomen mag aftrekken. Bijv. Hypotheekrente, de kosten voor de hypotheekakte, de taxatie en de kosten voor Nationale Hypotheek Garantie. De aflossing van de hypotheek is niet aftrekbaar.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

collectieve sector / economische orde en politiek - is de grondslag (motief) waarop de belasting geheven wordt. De belastingen moeten enerzijds doelmatig ( = doelmatigheidsbeginsel) worden geheven, en anderzijds moeten ze als rechtvaardig worden ervaren (= rechtvaardigheidsbeginsel).

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

overheid internationaal - Landen proberen kapitaal of economische bedrijvigheid aan te trekken door tegen elkaar op te bieden met fiscale faciliteiten, bijv. in de vorm van belastingvrije perioden ('tax holiday'), verlaagde tarieven of investeringspremies. (Schöndorff c.s.).

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Bedrag van een of meer belastingen uitgedrukt als percentage van een nader te kiezen grondslag. De grondslag kan bijv. zijn het inkomen van een individu, de winst van een onderneming of het bruto binnenlands product. Te onderscheiden zijn de gemiddelde druk en de marginale druk van een belasting. (Schöndorff c.s.)

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Groep in de miljoenennota onderscheiden rijksbelastingen, die onder andere de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting omvat, (Schöndorff c.s.).

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Het in strijd met de wet verminderen van fiscale verplichtingen (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel belastingontduiking niet gelijk aan belastingontwijking

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

nationaal inkomen, werkgelegenheid - beschrijft het verband tussen de belastingen en het nationale inkomen. De belastingfunctie wordt een institutionele vergelijking genoemd.

Deel deze pagina met:      
...

23-05-2019 - Economisch Woordenboek Live!

Op 23 mei 2019 zijn zowel de nieuwe versie van het Belgische juridisch woordenboek als het Economisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het Nederlands juridisch woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.0063 seconds.