omzetbelasting (3 gevonden)

Dutch omzetbelasting French VAT, Value Added Tax

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Algemene verbruiksbelasting die wordt geheven op basis van de toegevoegde waarde (BTW). Ondernemers brengen de belasting aan hun afnemers in rekening en dragen haar af aan de Belastingdienst. Bij de berekening van het af te dragen bedrag mogen zij de zelf betaalde BTW in mindering brengen. Wanneer een onderneming in een bepaalde maand voor euro 100.000 goederen heeft verkocht (exclusief BTW) is aan de afnemers euro 119.000 in rekening gebracht (100.000 plus 19% BTW). Stel dat deze onderneming in dezelfde maand over ingekochte goederen aan haar leveranciers euro 9000 wegens in rekening gebrachte BTW heeft betaald. Aan de Belastingdienst moet dan (per saldo) euro 10.000 worden afgedragen. Sommige ondernemingen, bijv. banken en ziekenhuizen, zijn van BTW vrijgesteld. Zij hoeven hun afnemers geen BTW in rekening te brengen, maar kunnen op hun eigen inkopen drukkende BTW ook niet met de fiscus verrekenen (zoals niet-vrijgestelde ondernemingen). Voor sommige eerste levensbehoeften geldt een verlaagd tarief (6%). Op uitgevoerde goederen is het nultarief van toepassing, waardoor de BTW alleen drukt op de binnenlandse consumptie (ondernemers die goederen invoeren moeten wel BTW afdragen). (Schöndorff c.s.) - Zie ook: onderdeel BTW
Deel deze pagina met:      
Dutch restitutie omzetbelasting

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken, overheid - crediteuren die in een faillissement of een surseance alleen een gedeeltelijke betaling ontvangen, kunnen het onbetaald gelaten deel van hun claim terugvorderen via de omzetbelasting. Het recht van deze teruggave houdt eveneens in dat de fiscus een claim heeft op de schuldenaar voor zover de schuldenaar het volledig omzetbelasting bedrag heeft verrekend of teruggevorderd.
Deel deze pagina met:      
Dutch Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken, overheid - wet van 28 juni 1968, m.b.t. omzetbelasting volgens het stelsel van heffing over de toegevoegde waarde. Daarin o.a. de BTW-heffing op leveringen en diensten, de heffing binnen de EG en vrijstellingen van BTW.
Deel deze pagina met: