stichting (5 gevonden)

Dutch stichting

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

producentengedrag - rechtspersoon zonder leden dat met behulp van een daartoe bestemd vermogen beoogt een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken.
Deel deze pagina met:      
Dutch Stichting Garantie- en Waarborgfonds Nederland

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- Waarborg met aan de GIW-regeling vergelijkbare verzekering die een particuliere opdrachtgever kan afsluiten als de aannemer niet is aangesloten bij het GIW
Deel deze pagina met:      
Dutch Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Voormalig toezichthouder op de effectenhandel. In tegenstelling tot de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) was de STE geen overheidsinstelling maar een Stichting die onder Amsterdam Exchanges zelf ressorteert. De taken van de Stichting Toezicht Effectenhandel zijn per 1 maart 2002 ondergebracht bij de Autoriteit Financiële Markten.
STE
Deel deze pagina met:      
Dutch Stichting van de Arbeid (StvdA)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Een privaatrechtelijke organisatie opgericht door de werkgevers en de vakbeweging, waarbinnen het centrale overleg over lonen en andere arbeidsvoorwaarden plaatsvindt. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel loonoverleg
StvdA
Deel deze pagina met:      
Dutch stichtingenregister

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

producentengedrag - deel van het handelsregister (bij de plaatselijke kamer van koophandel) dat de inschrijvingen van stichtingen bevat.
Deel deze pagina met: