solvabiliteit (3 gevonden)

Dutch solvabiliteit French solvability

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - De verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans van een onderneming. Daarbij is de vraag aan de orde of de onderneming voldoende eigen vermogen heeft om in geval van faillissement alle verschaffers van vreemd vermogen hun geld terug te betalen. Wordt het eigen vermogen te klein, of zelfs negatief - doordat met verlies wordt gewerkt-, dan zijn de vermogensverhoudingen verstoord. De solvabiliteit is dan onvoldoende om kredietverschaffers en leveranciers het nodige vertrouwen te geven. Bij de schuldeisers van de onderneming gaat het signaal op rood: zullen zij straks hun vordering wel kunnen innen? Bij producten die een langdurige 'after sales-service' vereisen, haken ook de klanten af. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: tegenstelling liquiditeit
Deel deze pagina met:      
Dutch solvabiliteitstoezicht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken markten en prijzen - toezicht dat gehouden wordt door De Nederlandsche Bank op kredietinstellingen of ze wel voldoende solvabel zijn, d.w.z. ook op lange termijn in staat zijn om aan al hun verplichtingen te voldoen.
Deel deze pagina met:      
Dutch solvabiliteitsvoorschriften

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

geld, bankwezen - voorschriften betreffende de verhouding tussen verschillende vormen van kredietverlening door banken en het eigen vermogen.
Deel deze pagina met: