koers (15 of meer gevonden)

Dutch beurskoers

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - De markt waarop aandelen worden verhandeld heeft alle kenmerken van een markt met volkomen concurrentie. Daardoor wordt op een gegeven moment de koers of prijs van een aandeel bepaald door vraag naar en aanbod van het desbetreffende aandeel. Overtreft de vraag het aanbod, dan stijgt de koers. Toenemende vraag komt van de kant van beleggers die zich een oordeel hebben gevormd over het desbetreffende aandeel. Daarbij speelt een aantal fundamentele factoren een rol. Wat zijn de prestaties van de onderneming in de afgelopen periode? Hoe handhaaft zij zich in de concurrentiestrijd? Zijn nieuwe producten in ontwikkeling, welke investeringen worden er gedaan? Wat is de kwaliteit van de ondernemingsleiding, hoe zag het jaarverslag eruit? Welke winst is gemaakt en hoeveel dividend is uitbetaald? De beurspagina speelt hierbij voor velen een niet onbelangrijke rol. Behalve de bedrijfsgegevens zijn de macrogegevens van belang: hoe staat de dollar ervoor? Wat doet de rente? Op grond van al deze controleerbare gegevens vormen beleggers zich een beeld van de toekomstige koersontwikkeling. Verwachten zij op grond van bovenstaande gegevens een stijgende koers, dan treden ze als kopers op. Het aardige daarbij is, dat ze daarmee een koersstijging veroorzaken waarmee ze hun eigen verwachtingen waarmaken. Een positief beursgevoel, het sentiment op de beurs, leidt tot hogere koersen. En daar komen weer beleggers op af die zich niet of nauwelijks in de fundamentele ontwikkeling verdiepen, maar die gelokt worden door de stijgende koersen. (Schöndorff c.s.).
Deel deze pagina met:      
Dutch biedkoers

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Prijs waartegen iemand bereid is een effect te kopen. - Zie ook: tegenstelling laatkoers
Deel deze pagina met:      
Dutch conversiekoers

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - De prijs waartegen een obligatie kan worden ingewisseld tegen aandelen van dezelfde onderneming. (Schöndorff c.s.).
Deel deze pagina met:      
Dutch effectieve wisselkoersen (nominaal en reëel)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken markten en prijzen - in hun nominale versie bestaan effectieve wisselkoersen uit een gewogen gemiddelde van diverse bilaterale wisselkoersen. Reële effectieve wisselkoersen zijn nominale effectieve wisselkoersen, die gedefleerd zijn voor verschillen in inflatie, loonkosten, exportprijzen of andere prijsmaatstaven. Deze wisselkoersen zijn een maatstaf voor het concurrentievermogen van een land. De meest gebruikte maatstaven van effectieve wisselkoersen hanteren de gegevens voor de buitenlandse handel. (bron: DNB)
Deel deze pagina met:      
Dutch evenwichtskoers

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken markten en prijzen - De koers waarbij de markt wordt 'geruimd': de gevraagde en de aangeboden hoeveelheid zijn precies aan elkaar gelijk. (Schöndorff c.s.)
Deel deze pagina met:      
Dutch flexibele wisselkoers

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal - Is een koers die tot stand komt door het vrije spel van vraag en aanbod. Er zijn geen interventiegrenzen. De prijsverschillen tussen twee of meer valuta's worden veroorzaakt door vraag en aanbod. Men spreekt ook wel van zwevende wisselkoersen. Het voordeel van flexibele wisselkoersen is dat er automatisch evenwicht ontstaat op de betalingsbalans. Het nadeel zit in de grote onzekerheid over het koersverloop, hetgeen remmend kan werken op het tot stand komen van internationale transacties. - Zie ook: tegenstelling vaste wisselkoersen onderdeel wisselkoers onderdeel spilkoers onderdeel zwevende wisselkoersen
Deel deze pagina met:      
Dutch interventiekoers

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal - Uiterste koersen waarbij centrale banken verplicht zijn door steunaankopen of -verkopen de wisselkoers van hun munt te beïnvloeden (Schöndorff c.s.).
Deel deze pagina met:      
Dutch koers

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - De prijs van een waardepapier (bijv.: aandeel, obligatie of valuta). Bij de evenwichtskoers is de gevraagde hoeveelheid precies gelijk aan de aangeboden hoeveelheid. (Schöndorff c.s.)
Deel deze pagina met:      
Dutch koers-winstverhouding French PE(price-earnings)-ratio.

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Dit is de beurskoers van een aandeel gedeeld door de (verwachte) jaarwinst per aandeel. (Schöndorff c.s.)
Deel deze pagina met:      
Dutch koersrisico

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal - Het risico dat een wisselkoers verandert. Wisselkoersfluctuaties kunnen de internationale handel nadelig beïnvloeden. Ondernemingen kunnen zich tegen wisselkoersrisico's indekken door de betrokken valuta te kopen of te verkopen op de valutatermijnmarkt. (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring valutatermijnmarkt
Deel deze pagina met:      
Dutch koersvorming

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Koersen van aandelen, obligaties, opties en valuta's komen tot stand door de werking van vraag en aanbod. De evenwichtskoers is de koers waarbij de markt wordt 'geruimd': de gevraagde en de aangeboden hoeveelheid zijn precies aan elkaar gelijk. Neemt vervolgens de vraag toe, dan zal de koers omhoog gaan. Neemt, omgekeerd het aanbod toe, dan zal de koers dalen. De koers belichaamt zoals elke prijs alle subjectieve beoordelingen en verwachtingen van duizenden kopers en verkopers. Beleggers die een aandeel willen kopen of verkopen, doen dit omdat ze zich er een bepaald oordeel over hebben gevormd. Als ze op grond daarvan verwachten dat de koers zal stijgen, treden ze als koper op en drijven daarmee de koers omhoog. Als ze, omgekeerd, koersdalingen verwachten, willen ze het aandeel verkopen en dragen zo bij tot daling van de koers. Zo blijkt hoe belangrijk het 'gevoel' of het 'sentiment' van marktpartijen is. Het verklaart ook hoe belangrijke veranderingen in de omstandigheden of schokkende gebeurtenissen tot sterke koersfluctuaties leiden. (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring vraag en aanbod nadere verklaring evenwichtskoers
Deel deze pagina met:      
Dutch laatkoers

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Prijs waartegen iemand bereid is een effect te verkopen (Schöndorff c.s.). - Zie ook: tegenstelling biedkoers
Deel deze pagina met:      
Dutch limietkoers

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Hoogste koers waartegen iemand wil kopen of de laagste koers waartegen iemand wil verkopen. Niet-gelimiteerde orders zijn berstens orders die tegen elke prijs mogen worden uitgevoerd. (Schöndorff c.s.).
Deel deze pagina met:      
Dutch obligatiekoers

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - De beurskoers van een obligatie. Een stijging van de kapitaalmarktrente (of de verwachting dat de rente stijgt) brengt een koersdaling van obligaties teweeg. Een daling van de rente (of een verwachte rentedaling) leidt tot een koersstijging. Omdat obligaties worden afgelost tegen de nominale waarde nadert de beurskoers in de regel 100 naarmate het moment van aflossing dichterbij komt. Dit is vooral duidelijk bij obligatieleningen die in één keer worden afgelost (zogeheten bullet-lening). (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring bullet-lening
Deel deze pagina met:      
Dutch spilkoers

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal - Vastgestelde koersverhouding tussen valuta's binnen een systeem van stabiele wisselkoersen. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel bandbreedte onderdeel pariteit onderdeel Europees Monetair Stelsel (EMS) onderdeel stabiele wisselkoersen
Deel deze pagina met:      
...