handelend onder de naam (hodn) (1 gevonden)

Dutch handelend onder de naam (hodn)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

markten en prijzen - verwijzing naar het feit dat een natuurlijk persoon zich in het handelsverkeer begeeft met een handelsnaam; vaak in de kop van de dagvaarding gebruikte verwijzing naar de naam waaronder een onderneming (vaak eenmanszaak) wordt gedreven. Bijv. de heer P. Mes, h.o.d.n. Slagerij Piet, wonende te etc.
Deel deze pagina met: