dienst (15 of meer gevonden)

Dutch Arbo-dienst

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur overheid - Arbo-diensten worden ingeschakeld bij controle nadat een werknemer zich heeft ziekgemeld, om het herstel van zieke werknemers te bevorderen en de arbeidsomstandigheden in bedrijven te verbeteren (preventie) (Schöndorff c.s.).
Deel deze pagina met:      
Dutch dienst French service

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen - ~ zijn niet tastbare zaken.Het kenmerkend verschil tussen een concreet goed en een dienst is dat een dienst niet op voorraad geproduceerd kan worden.
Deel deze pagina met:      
Dutch dienstenbalans

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationale economische betrekkingen / integratie - deelbalans van de betalingsbalans waarop de ontvangsten en uitgaven van de diensten worden vermeld. Voorbeelden van diensten zijn het transportverkeer, toerisme en het doen van allerlei werkzaamheden (projecten) zoals het bouwen/ aanleggen van bruggen, dijken, havens, vliegvelden etc. in het buitenland.
Deel deze pagina met:      
Dutch dienstenrekening

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal - Deelrekening van de betalingsbalans waarop de waarde van de diensten in- en uitvoer wordt vermeld (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel betalingsbalans onderdeel lopende rekening
Deel deze pagina met:      
Dutch dienstjarenbeginsel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Verhogingen van de pensioengrondslag werken uitsluitend door voor de in de pensioenregeling doorgebrachte deelnemersjaren. (Schöndorff c.s.)
Deel deze pagina met:      
Dutch dienstmerk

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationale integratie en handel - benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers en alle andere tekens die dienen om de diensten van een onderneming te kunnen onderscheiden.
Deel deze pagina met:      
Dutch dienstwoning

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - woning die door de werkgever aan de werknemer ter bewoning in gebruik is gegeven. Die bewoning moet verband houden met de te verrichten arbeid en eindigt zodra aan de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Bijv. de ~ van de conciërge.
Deel deze pagina met:      
Dutch Economische Controle Dienst (ECD)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Deze dienst oefent controle uit op financieel-economische fraude; was oorspronkelijk ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken; maar maakt nu met de Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst (FIOD) deel uit van het ministerie van Financiën omdat financieel-economische en fiscale fraude vaak samengaan. (Schöndorff c.s.).
Deel deze pagina met:      
Dutch Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst (FIOD)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Onderdeel van de Belastingdienst dat zich bezig houdt met het verzamelen van inlichtingen ten behoeve van de belastingheffing en met opsporing van fiscale fraude. (Schöndorff c.s.)
Deel deze pagina met:      
Dutch fiscus / belastingdienst

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken, overheid - vorderingen van de ~ hebben zeer hoge preferentie. De ~ heeft een speciaal voorrecht met betrekking tot bepaalde roerende zaken welke eigendom zijn van derden en die aanwezig zijn op de bodem van de schuldenaar. Ook wanneer deze goederen geen eigendom zijn van de schuldenaar worden deze namelijk toch beschouwd als activa waarop de fiscus verhaal kan halen. Zelfs onder eigendomsvoorbehoud aan de schuldenaar geleverde goederen kunnen, wanneer ze aanwezig zijn op terrein van de schuldenaar, worden verkocht door de ~. De voorraden, mits eigendom van derden, zijn uitgezonderd van deze regeling.
Deel deze pagina met:      
Dutch gewone dienst

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Opstelling van die uitgaven en ontvangsten die leiden tot een verandering in de omvang van het vermogen van een overheidsinstelling (de Staat, provincie, gemeente, waterschap). Dit zijn de gewone of lopende uitgaven (bijv. salarisbetalingen) en ontvangsten (bijv. belastingontvangsten). (Schöndorff c.s.)
Deel deze pagina met:      
Dutch goederen en diensten French goods and services

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen - Zaken waarmee behoeften kunnen worden bevredigd. Daarbij kunnen vrije goederen (en diensten) en economische goederen (en diensten) worden onderscheiden. Bij de eerstgenoemde wordt geen beslag gelegd op schaarse middelen om ze voort te brengen. Voorbeelden: de zon in een tropisch land, water bij een stromende bergbeek. Economische goederen daarentegen moeten worden voortgebracht, waarbij beslag wordt gelegd op schaarse alternatief aanwendbare middelen. (Schöndorff c.s.).
Deel deze pagina met:      
Dutch kapitaaldienst

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Onderdeel van de begroting. Opstelling van die uitgaven en ontvangsten die uitsluitend leiden tot een verandering in de samenstelling van het vermogen (van de Staat, provincie, gemeente, waterschap). Dit zijn de kapitaaluitgaven (bijv. het verstrekken van een lening door de overheid, de aankoop van grond door de overheid) en de kapitaalontvangsten (bijv. door de overheid ontvangen aflossing op een lening, opbrengst van door de overheid verkochte grond). (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring begroting
Deel deze pagina met:      
Dutch loondienst

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - is men als werknemer, wanneer men werkt op basis van een vast (of tijdelijk) arbeidscontract.
Deel deze pagina met:      
Dutch vrije verkeer van diensten

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

overheid, internationaal - europeesrechtelijk beginsel, inhoudende het verbod beperkingen te leggen op het vrij verrichten van diensten binnen de Europese Gemeenschap ten aanzien van onderdanen van de Lidstaten. Bijv. werkzaamheden van de vrije beroepen.
Deel deze pagina met:      
...