Stichting van de Arbeid (1 gevonden)

Dutch Stichting van de Arbeid (StvdA)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Een privaatrechtelijke organisatie opgericht door de werkgevers en de vakbeweging, waarbinnen het centrale overleg over lonen en andere arbeidsvoorwaarden plaatsvindt. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel loonoverleg
StvdA
Deel deze pagina met: