NL
NL
  U zocht naar: vrijhandel

  Verklaring:

  Europese vrijhandelsassociatie (EVA): Eng.: European Free Trade Association (EFTA): opgericht in 1959, door Denemarken, Engeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Zweden, en Zwitserland. Het doel was om tot onderling vrijhandel te komen voor industrieproducten, en als tegenhanger te dienen voor de EEG.

  vrijhandel: internationaal - Internationale handel zonder handelsbelemmeringen. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de GATT en vanaf 1995 de World Trade Organization (WTO) een grote rol gespeeld bij het opruimen van handelsbarrières. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel GATT onderdeel World Trade Organization (WTO)

  vrijhandelsgebied (of vrijhandelszone): internationaal - Leden heffen geen invoerrechten op elkaars producten, maar er is geen gemeenschappelijk buitentarief (Schöndorff c.s.). Het probleem ontstaat, dat de invoer van buiten het vrijhandelsgebied plaats gaat vinden via het land met laagste buitentarief. Dit probleem kan deels opgelost worden door het certificaat van oorsprong. - Zie ook: onderdeel douane-unie onderdeel economische unie onderdeel AFTA onderdeel Europese Vrijhandelsassociatie (EVA)


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"