volkomen concurrentie (2 gevonden)

Dutch onvolkomen concurrentie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

markten en prijzen - Alle marktvormen behalve volkomen concurrentie. De marktvorm gaat van volkomen over naar onvolkomen door beperking van het aantal aanbieders, of productdifferentiatie waardoor de goederen heterogeen worden, en beperking van de toetreding. (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring marktvormen nadere verklaring volkomen concurrentie
Deel deze pagina met:      
Dutch volkomen concurrentie French perfect competition

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

markten en prijzen, consumenten en producenten - Bij deze marktvorm bepalen collectieve vraag en collectief aanbod de evenwichtsprijs. Een sprekend voorbeeld van een markt waar vraag en aanbod de prijs bepalen, is een bloemenveiling. Op zo'n veiling komt het aanbod van een groot aantal kwekers te staan tegenover de vraag van een heleboel bloemenverkopers. Kenmerken van een markt met volkomen concurrentie zijn: er zijn heel veel vragers en ook heel veel aanbieders; er wordt een homogeen goed verkocht, wat wil zeggen dat het gaat om producten die in de ogen van de kopers precies dezelfde eigenschappen hebben. Op de bloemenveiling bijv. een standaard kwaliteit anjers; op de valutamarkt allemaal gelijke dollars of guldens; de markt is volkomen doorzichtig voor de vragers en de aanbieders: iedereen is op elk moment volkomen geïnformeerd over alles wat van belang is voor zijn handelen; de toetreding tot de markt is vrij: er zijn geen toetredingsdrempels voor nieuwe aanbieders om, als zij dat willen, hun aanbod aan de man te brengen. (Schöndorff c.s.). Volkomen concurrentie wordt ook wel vaak "volledige mededinging" genoemd. De vier voorwaarden wil er sprake zijn van volkomen concurrentie zijn: 1. veel aanbieders en veel vragers; 2. homogeen goed; 3. transparante markt; 4. vrije toe- en uittreding. De individuele producent bij volkomen concurrentie is een hoeveelheidsaanpasser. - Zie ook: onderdeel homogeen goed onderdeel marktvorm tegenstelling monopolistische concurrentie onderdeel polypolie
Deel deze pagina met: