NL
NL
  U zocht naar: verzekeren

  Verklaring:

  bankverzekeren: Eng.: bancassurance: financiële zaken - Verkoop van verzekeringen via de bank.
  (in belgië komt men de term meer tegen) . De invloed van ~ neemt af doordat bij een aantal organisaties de bank- en verzekertak weer in twee aparte organisaties worden ondergebracht. - Zie ook: onderdeel verzekeringsbankieren

  verzekeren: algemeen overheid - Transactie waarbij een kleine, onzekere kans op een grote schade wordt ingeruild tegen de zekerheid van een relatief kleine premie (Schöndorff c.s.). De verzekeraar verplicht zich er toe om tegen betaling van premies de verzekerde schadeloos te stellen in geval het verzekerde risico optreedt.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"