NL
NL
  U zocht naar: verstedelijking

  Verklaring:

  verstedelijking: internationaal - Verschijnsel dat een steeds groter deel van de bevolking zich in de stad vestigt (ook: urbanisatie). Vooral in ontwikkelingslanden veroorzaakt de trek naar de steden grote problemen. Men ontvlucht de armoede op het platteland in de hoop in de stad beter af te zijn. Maar de steden zijn met hun gebrekkige infrastructuur niet in staat de nieuwkomers een enigszins menswaardig bestaan te bieden. (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring infrastructuur


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"