trendmatig begrotingsbeleid (1 gevonden)

Dutch trendmatig begrotingsbeleid

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Bij een trendmatig begrotingsbeleid wordt, op basis van doelstellingen of randvoorwaarden voor het overheidstekort en de lastenontwikkeling, aan het begin van de kabinetsperiode een uitgavenkader vastgesteld. Daar wordt tijdens de kabinetsperiode op gekoerst. Mutaties die tijdens de kabinetsperiode optreden bij de ontvangsten komen tot uitdrukking in het begrotingssaldo en de collectieve lastendruk. (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring collectieve lastendruk nadere verklaring begrotingssaldo
Deel deze pagina met: