NL
NL
  U zocht naar: stichting

  Verklaring:

  stichting : producentengedrag - rechtspersoon zonder leden dat met behulp van een daartoe bestemd vermogen beoogt een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken.

  Stichting Garantie- en Waarborgfonds Nederland: Waarborg met aan de GIW-regeling vergelijkbare verzekering die een particuliere opdrachtgever kan afsluiten als de aannemer niet is aangesloten bij het GIW

  Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE): financiële zaken - Voormalig toezichthouder op de effectenhandel. In tegenstelling tot de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) was de STE geen overheidsinstelling maar een Stichting die onder Amsterdam Exchanges zelf ressorteert. De taken van de Stichting Toezicht Effectenhandel zijn per 1 maart 2002 ondergebracht bij de Autoriteit Financiële Markten.
  STE

  Stichting van de Arbeid (StvdA): algemeen overheid - Een privaatrechtelijke organisatie opgericht door de werkgevers en de vakbeweging, waarbinnen het centrale overleg over lonen en andere arbeidsvoorwaarden plaatsvindt. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel loonoverleg
  StvdA

  stichtingenregister: producentengedrag - deel van het handelsregister (bij de plaatselijke kamer van koophandel) dat de inschrijvingen van stichtingen bevat.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"