NL
NL
  U zocht naar: prijsniveau

  Verklaring:

  prijsniveau: Het prijsniveau is in absolute zin stabiel wanneer dit (geme¡ten met het verloop van de consumentenprijsindex) niet of nagenoeg niet stijgt of daalt. Stabiliteit van de prijzen kan daarnaast ook relatief worden opgevat; dan is sprake van een stabiel prijsniveau wanneer de prijs¡ontwikkeling in ons land in de pas loopt met die in de lan¡den waarmee wij handel drijven. (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring consumentenprijsindex


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"