polis (4 gevonden)

Dutch koopsompolis / lijfrenteverzekering

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken consumenten en producenten - premieplichtige verzekering die op een vooraf overeengekomen datum uitkeert. De uitkering is meestal een periodieke lijfrente zolang de uitkeringsgerechtigde blijft leven. De premie is tot een bepaald maximum fiscaal aftrekbaar; de lijfrentes zijn fiscaal belast.
Deel deze pagina met:      
Dutch monopolistische concurrentie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumenten en producenten markten en prijzen - Marktvorm waarbij zeer veel aanbieders producten aanbieden die elkaars substituten zijn. In tegenstelling tot de situatie bij volkomen concurrentie is hier geen sprake van een homogeen product, maar veeleer van een heterogeen product. De aanbieder probeert voor zijn product een speciale voorkeur te scheppen door de uitvoering en door dienstbetoon. Voorbeelden: de warme bakker, de sigarettenwinkel, de pompstations en dergelijke. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel polypolie onderdeel marktvorm onderdeel monopolie
Deel deze pagina met:      
Dutch polis

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken consumenten en producenten - schriftelijk bewijsstuk van een verzekeringsovereenkomst tussen assuradeur en verzekeringnemer
Deel deze pagina met:      
Dutch prijsafzetfunctie / prijsafzetcurve van een monopolist

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumenten en producenten, markten en prijzen - De curve hiervan valt samen met de collectieve vraagcurve, omdat de monopolist de gehele markt beheerst.
Deel deze pagina met: