NL
NL
  U zocht naar: poldermodel

  Verklaring:

  poldermodel: groei en conjunctuur - Een systeem van economische orde gekenmerkt door regelmatig en intensief overleg tussen overheid en sociale partners (overlegeconomie). Dit overleg maakt loonmatiging mogelijk, en heeft de afgelopen vijftien á twintig jaar bijgedragen aan verkleining van de collectieve sector en versterking van de marktwerking in de Nederlandse economie. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel economische orde onderdeel Rijnlandse model onderdeel Angelsaksisch model onderdeel arbeidsmarktbeleid


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"