pand (15 of meer gevonden)

Dutch bezitloos pandrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - zekerheidstelling waarbij de verpande zaak in de feitelijke macht van de pandgever blijft. ~ wordt komt tot stand door een authentieke akte of geregistreerde onderhandse akte.
Deel deze pagina met:      
Dutch geregistreerde onderhandse pandakte

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - door de pandgever en pandhouder ondertekend document waarin staat over welke rechten, die niet aan toonder of order luiden, de pandhouder de macht verkrijgt. Voor vestiging van het (stil) pandrecht is registratie in de openbare registers noodzakelijk. Er hoeft dan geen mededeling te worden gedaan van de pandakte aan diegene jegens wie dat recht kan worden uitgeoefend (bijv. de bank).
Deel deze pagina met:      
Dutch herverpanding / herverpanden / herverpand

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - verpanding van een bestaand pandrecht. Tot ~ is een pandhouder alleen bevoegd indien hem deze bevoegdheid ondubbelzinnig is toegekend.
Deel deze pagina met:      
Dutch inpandgeving

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - overhandiging van een goed (recht of zaak) tot waarborg van een schuld. Een pandrecht ontstaat doordat de schuldenaar (enkele van) zijn eigendommen, niet zijnde huis of grond, in de macht van de schuldeiser brengt (in pand geeft) zodat die, in geval de schuldenaar in verzuim is, bij voorrang boven andere schuldeisers zijn vordering op het verpande eigendom kan verhalen
Deel deze pagina met:      
Dutch onderpand / margin / dekking

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen, financiële zaken - 1. Zaak of vordering die tot zekerheid strekt en aan de schuldeiser in pand wordt gegeven, zodat een schuld zal worden voldaan. 2. minimum waarborgsom die betaald wordt, voordat termijncontracten bij een broker worden afgesloten. Bijv. iemand heeft een calloptie geschreven en koopt de onderliggende aandelen als ~. (bron: beleggingsplein.nl)
Deel deze pagina met:      
Dutch openbaar pand

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - pandrecht waarbij de verpande vordering uit de macht van de schuldenaar wordt gebracht.
Deel deze pagina met:      
Dutch pand

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - beperkt zekerheidsrecht dat ertoe strekt om op de daaraan onderworpen niet-registergoederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Bijv. een duur horloge aan de schuldeiser in ~ geven.
Deel deze pagina met:      
Dutch pand- en hypotheekrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - rechtsgebied uit vooral boek 3 Burgerlijk Wetboek, m.b.t. de vestiging van beperkte rechten (pand en hypotheek) op zaken, bescherming van derden en de (executie)bevoegdheden van pand- en hypotheekhouder. Het ~ is een subgebied van het zakenrecht.
Deel deze pagina met:      
Dutch pandakte

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - schriftelijk stuk waarbij een pandrecht gevestigd wordt.
Deel deze pagina met:      
Dutch pandbrief

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Schuldbewijs van een hypotheekbank. (Schöndorff c.s.)
Deel deze pagina met:      
Dutch pandgever

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - schuldenaar die zijn roerende zaak, toonder- of orderpapier in de macht van zijn schuldeiser (de pandhouder) brengt en hem daardoor zekerheid biedt.
Deel deze pagina met:      
Dutch pandhouder

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - schuldeiser die roerende zaken, toonder- of orderpapieren van de pandgever in zijn macht heeft en daardoor zekerheid verkrijgt.
Deel deze pagina met:      
Dutch pandlijst

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - gespecificeerde opgave, behorend bij een verpandingsakte, met daarin de verpande goederen waarop een vordering rust. De vordering hoeft dan niet in de verpandingsakte zelf te staan.
Deel deze pagina met:      
Dutch pandrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - beperkt zekerheidsrecht dat ontstaat doordat de schuldenaar (enkele van) zijn eigendommen, niet zijnde huis of grond, in de macht van de schuldeiser brengt zodat die, in geval de schuldenaar in verzuim is, bij voorrang boven andere schuldeisers zijn vordering op het verpande eigendom kan verhalen.
Deel deze pagina met:      
Dutch pandrecht op aandelen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

producentengedrag - tenzij de statuten van de besloten vennootschap anders bepalen kan ~ worden gevestigd. Daardoor kan de pandhouder zijn vordering bij voorrang op die aandelen verhalen.
Deel deze pagina met:      
...