pand (15 of meer gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - zekerheidstelling waarbij de verpande zaak in de feitelijke macht van de pandgever blijft. ~ wordt komt tot stand door een authentieke akte of geregistreerde onderhandse akte.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - door de pandgever en pandhouder ondertekend document waarin staat over welke rechten, die niet aan toonder of order luiden, de pandhouder de macht verkrijgt. Voor vestiging van het (stil) pandrecht is registratie in de openbare registers noodzakelijk. Er hoeft dan geen mededeling te worden gedaan van de pandakte aan diegene jegens wie dat recht kan worden uitgeoefend (bijv. de bank).

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - verpanding van een bestaand pandrecht. Tot ~ is een pandhouder alleen bevoegd indien hem deze bevoegdheid ondubbelzinnig is toegekend.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - overhandiging van een goed (recht of zaak) tot waarborg van een schuld. Een pandrecht ontstaat doordat de schuldenaar (enkele van) zijn eigendommen, niet zijnde huis of grond, in de macht van de schuldeiser brengt (in pand geeft) zodat die, in geval de schuldenaar in verzuim is, bij voorrang boven andere schuldeisers zijn vordering op het verpande eigendom kan verhalen

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen, financiële zaken - 1. Zaak of vordering die tot zekerheid strekt en aan de schuldeiser in pand wordt gegeven, zodat een schuld zal worden voldaan. 2. minimum waarborgsom die betaald wordt, voordat termijncontracten bij een broker worden afgesloten. Bijv. iemand heeft een calloptie geschreven en koopt de onderliggende aandelen als ~. (bron: beleggingsplein.nl)

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - pandrecht waarbij de verpande vordering uit de macht van de schuldenaar wordt gebracht.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - beperkt zekerheidsrecht dat ertoe strekt om op de daaraan onderworpen niet-registergoederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Bijv. een duur horloge aan de schuldeiser in ~ geven.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - rechtsgebied uit vooral boek 3 Burgerlijk Wetboek, m.b.t. de vestiging van beperkte rechten (pand en hypotheek) op zaken, bescherming van derden en de (executie)bevoegdheden van pand- en hypotheekhouder. Het ~ is een subgebied van het zakenrecht.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - schriftelijk stuk waarbij een pandrecht gevestigd wordt.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Schuldbewijs van een hypotheekbank. (Schöndorff c.s.)

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - schuldenaar die zijn roerende zaak, toonder- of orderpapier in de macht van zijn schuldeiser (de pandhouder) brengt en hem daardoor zekerheid biedt.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - schuldeiser die roerende zaken, toonder- of orderpapieren van de pandgever in zijn macht heeft en daardoor zekerheid verkrijgt.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - gespecificeerde opgave, behorend bij een verpandingsakte, met daarin de verpande goederen waarop een vordering rust. De vordering hoeft dan niet in de verpandingsakte zelf te staan.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand en hypotheek - beperkt zekerheidsrecht dat ontstaat doordat de schuldenaar (enkele van) zijn eigendommen, niet zijnde huis of grond, in de macht van de schuldeiser brengt zodat die, in geval de schuldenaar in verzuim is, bij voorrang boven andere schuldeisers zijn vordering op het verpande eigendom kan verhalen.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

producentengedrag - tenzij de statuten van de besloten vennootschap anders bepalen kan ~ worden gevestigd. Daardoor kan de pandhouder zijn vordering bij voorrang op die aandelen verhalen.

Deel deze pagina met:      
...

23-05-2019 - Economisch Woordenboek Live!

Op 23 mei 2019 zijn zowel de nieuwe versie van het Belgische juridisch woordenboek als het Economisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het Nederlands juridisch woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.0053 seconds.