overname (4 gevonden)

Dutch bedrijfsovername

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

markten en prijzen, groei en conjunctuur - Overname (aan-en verkoop) van de aandelen van een bedrijf, waardoor eigendom in andere handen overgaat.
Het kan gaan om overname door kinderen bij pensioenering, maar ook om overname door het management (of door personeel). Ook kan een bedrijf overgenomen worden door een grotere speler (bedrijf) op dezelfde markt. In dat geval ligt het in het verlengde van een fusie.
Deel deze pagina met:      
Dutch fusie- en overnamerecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

markten en prijzen, groei en conjunctuur - rechtsgebied uit boek 2 Burgerlijk Wetboek, het Europees Fusieverdrag en SER-besluit Fusiegedragsregels 2000; vooral m.b.t. het samengaan, de overname of splitsing van (de aandelen in) ondernemingen.
Deel deze pagina met:      
Dutch overname

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumenten en producenten - Is het opkopen door meestal een grote onderneming van de aandelen van een kleinere onderneming. De kleine onderneming zit hierbij in een afhankelijke positie. Vaak is de overname het gevolg van een (dreigend) faillissement, maar het kan ook het gevolg zijn van het groeibeleid van een grote onderneming. Wanneer het opkopen van de aandelen grootscheeps en in het geheim plaatsvindt, spreekt men wel van een overval. Gaan twee (of meer) ondernemingen samen op basis van gelijkwaardigheid, dan spreekt men van een fusie. - Zie ook: onderdeel fusie
Deel deze pagina met:      
Dutch overnamebeding

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

markten en prijzen, groei en conjunctuur - een of meerder bepalingen van een overeenkomst of statuten van een vennootschap waarin voorwaarden worden gesteld om de vennootschap te kunnen overnemen.
Deel deze pagina met: