NL
NL
  U zocht naar: orderboek

  Verklaring:

  orderboek: financiële zaken - Alle limietorders die op het moment van plaatsing niet tegen de gegeven limietprijs kunnen worden uitgevoerd, worden in het orderboek opgeslagen. De orders daarin zijn gerangschikt naar prijs en tijdstip van binnenkomst. Zodra de prijslimiet in de markt wel haalbaar is, wordt de limietorder uit het boek gehaald. (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring limietorders


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"