onroerende-zaakbelasting (1 gevonden)

Dutch onroerende-zaakbelasting

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Naar opbrengst veruit de belangrijkste van de gemeentelijke belastingen. Er zijn in feite twee onroerende-zaakbelastingen; de ene heffing is verschuldigd door eigenaren van onroerende zaken (huizen, bedrijfspanden), de andere door gebruikers van onroerende zaken (eigenaar-bewoners, huurders). De grondslag van de heffing is de waarde van de onroerende zaak in het economisch verkeer. Deze waarde wordt eenmaal in die vier jaar vastgesteld. De gemeenteraad stelt jaarlijks het tarief vast, dat van gemeenten tot gemeente sterk verschilt. (Schöndorff c.s.).
Deel deze pagina met: