omslagstelsel (1 gevonden)

Dutch omslagstelsel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Verzekeringsstelsel waarbij de door de verzekerde premieplichtigen in een bepaald jaar bijeengebrachte premies in beginsel zijn afgestemd op het bedrag van de in dat jaar gedane uitkeringen, vermeerderd met de uitvoeringskosten (Schöndorff c.s.). De AOW is een voorbeeld van een omslagstelsel. De bedrijfspensioenen worden in het algemeen gefinancierd door het kapitaaldekkingsstelsel. - Zie ook: tegenstelling kapitaaldekkingstelsel
Deel deze pagina met: