NL
NL
  U zocht naar: omgevingsfactoren

  Verklaring:

  omgevingsfactoren: algemeen overheid - Tot de omgevingsfactoren of het ondernemingsklimaat worden in de eerste plaats de relaties gerekend tussen de participanten in de onderneming, ook wel stakeholders genoemd, ( ondernemingsleiding, de werknemers, de aandeelhouders, de banken, de leveranciers, de afnemers en de overheid ); vervolgens de concurrentieverhoudingen, de economische situatie, de betrekkingen met het buitenland en de economische orde. Er zijn ook omgevingsfactoren die niet door de economie worden verklaard. Dit zijn de data van de economie. Deze hebben wel degelijk invloed op het reilen en zeilen van de onderneming, maar de economie laat de verklaring aan andere wetenschappen over. (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring participanten nadere verklaring stakeholders nadere verklaring data


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"