monopolistische concurrentie (1 gevonden)

Dutch monopolistische concurrentie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumenten en producenten markten en prijzen - Marktvorm waarbij zeer veel aanbieders producten aanbieden die elkaars substituten zijn. In tegenstelling tot de situatie bij volkomen concurrentie is hier geen sprake van een homogeen product, maar veeleer van een heterogeen product. De aanbieder probeert voor zijn product een speciale voorkeur te scheppen door de uitvoering en door dienstbetoon. Voorbeelden: de warme bakker, de sigarettenwinkel, de pompstations en dergelijke. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel polypolie onderdeel marktvorm onderdeel monopolie
Deel deze pagina met: