monetaire (8 gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal - Met ingang van 1 januari 1999 vormen de landen van de Europese Unie (EU), met uitzondering van Groot Brittannië, Zweden, Denemarken en Griekenland, een muntunie, de EMU. De gemeenschappelijke munt is de euro en de geldpolitiek wordt verzorgd door de Europese Centrale Bank (ECB). (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel Verdrag van Maastricht onderdeel criteria van Maastricht onderdeel EMU-schuldquote onderdeel Europees Monetair Stelsel (EMS)

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken markten en prijzen - Fonds opgericht tijdens de in 1944 gehouden conferentie in Bretton Woods (USA) gevestigd te Washington. Het ~ telt 182 lidstaten en heeft tot taak een ordelijk en stabiel internationaal stelsel te bewaken, o.m. door jaarlijkse consultaties tussen het ~ en de afzonderlijke lidstaten over het daar gevoerde economische beleid. Tevens kan het ~ tijdelijk, onder strenge voorwaarden kredieten aan landen ter beschikking stellen. (bron: DNB)

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Financiering van het overheidstekort door plaatsing van kortlopende schuld bij het bankwezen, waardoor de geldhoeveelheid toeneemt. (Schöndorff c.s.)

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur, markten en prijzen - Van monetaire inflatie is sprake wanneer meer geld in de economische kringloop komt. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel inflatie tegenstelling prijsinflatie

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

geld, bankwezen - is in de plaats gekomen van het kredietplafond. Het betreft een voorschrift dat banken de maatschappelijke geldhoeveelheid niet meer dan een bepaald percentage mogen laten groeien. Overschrijden de banken de norm dan moeten zij DNB een bepaald percentage rente betalen over een monetaire kasreserve.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur, overheid - In het algemeen: beleid gericht op beïnvloeding van de grootte en de samenstelling van de geldhoeveelheid met als doel het stabiliseren van de binnen- en de buitenwaarde van de eigen munt. (Schöndorff c.s.). Enkele instrumenten van monetaire politiek zijn: discontopolitiek, openmarktpolitek, contingent, montaire kasreserveregeling en de geldmarktkasrerve politiek. - Zie ook: onderdeel binnenwaarde onderdeel buitenwaarde

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

nationaal inkomen, werkgelegenheid - betreft de monetaire sector, of ook wel de geldsfeer genoemd. Dit betreft een uitwerking van de liquiditeitsvoorkeurtheorie van Keynes, waardoor de invloed van de actieve en inactieve kas op het model tot uitdrukking komt.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationale economische betrekkingen / integratie - omvat landen die gezamenlijk één munteenheid hebben, en onderling een volkomen vrij betalingsverkeer.

Deel deze pagina met:      
23-05-2019 - Economisch Woordenboek Live!

Op 23 mei 2019 zijn zowel de nieuwe versie van het Belgische juridisch woordenboek als het Economisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het Nederlands juridisch woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.0048 seconds.