NL
NL
  U zocht naar: monetaire

  Verklaring:

  Economische en Monetaire Unie (EMU): internationaal - Met ingang van 1 januari 1999 vormen de landen van de Europese Unie (EU), met uitzondering van Groot Brittannië, Zweden, Denemarken en Griekenland, een muntunie, de EMU. De gemeenschappelijke munt is de euro en de geldpolitiek wordt verzorgd door de Europese Centrale Bank (ECB). (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel Verdrag van Maastricht onderdeel criteria van Maastricht onderdeel EMU-schuldquote onderdeel Europees Monetair Stelsel (EMS)

  Internationale Monetaire Fonds (IMF): financiële zaken markten en prijzen - Fonds opgericht tijdens de in 1944 gehouden conferentie in Bretton Woods (USA) gevestigd te Washington. Het ~ telt 182 lidstaten en heeft tot taak een ordelijk en stabiel internationaal stelsel te bewaken, o.m. door jaarlijkse consultaties tussen het ~ en de afzonderlijke lidstaten over het daar gevoerde economische beleid. Tevens kan het ~ tijdelijk, onder strenge voorwaarden kredieten aan landen ter beschikking stellen. (bron: DNB)

  monetaire financiering: algemeen overheid - Financiering van het overheidstekort door plaatsing van kortlopende schuld bij het bankwezen, waardoor de geldhoeveelheid toeneemt. (Schöndorff c.s.)

  monetaire inflatie: groei en conjunctuur, markten en prijzen - Van monetaire inflatie is sprake wanneer meer geld in de economische kringloop komt. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel inflatie tegenstelling prijsinflatie

  monetaire kasreserveregeling: geld, bankwezen - is in de plaats gekomen van het kredietplafond. Het betreft een voorschrift dat banken de maatschappelijke geldhoeveelheid niet meer dan een bepaald percentage mogen laten groeien. Overschrijden de banken de norm dan moeten zij DNB een bepaald percentage rente betalen over een monetaire kasreserve.

  monetaire politiek: groei en conjunctuur, overheid - In het algemeen: beleid gericht op beïnvloeding van de grootte en de samenstelling van de geldhoeveelheid met als doel het stabiliseren van de binnen- en de buitenwaarde van de eigen munt. (Schöndorff c.s.). Enkele instrumenten van monetaire politiek zijn: discontopolitiek, openmarktpolitek, contingent, montaire kasreserveregeling en de geldmarktkasrerve politiek. - Zie ook: onderdeel binnenwaarde onderdeel buitenwaarde

  monetaire sfeer: nationaal inkomen, werkgelegenheid - betreft de monetaire sector, of ook wel de geldsfeer genoemd. Dit betreft een uitwerking van de liquiditeitsvoorkeurtheorie van Keynes, waardoor de invloed van de actieve en inactieve kas op het model tot uitdrukking komt.

  monetaire unie: internationale economische betrekkingen / integratie - omvat landen die gezamenlijk één munteenheid hebben, en onderling een volkomen vrij betalingsverkeer.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"