marktfalen (1 gevonden)

Dutch marktfalen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

markten en prijzen - Co├Ârdinatie door het marktmechanisme werkt niet altijd goed: Sommige goederen hebben geen prijs; denk aan collectieve goederen, zoals straatverlichting, dijken, een leefbaar milieu, defensie, rechtszekerheid en bestuur. Er is een overheid nodig om die te verschaffen; Sommige prijzen zijn bij een vrije werking van vraag en aanbod hoger of lager dan op een bepaald moment maatschappelijk aanvaardbaar wordt gevonden. De overheid grijpt dan in en stelt maximum- of minimumprijzen vast; Het vrije spel van vraag en aanbod kan, met name bij onvolkomen concurrentie, tot een verdeling van inkomens en vermogens leiden die niet rechtvaardig wordt gevonden; de overheid gaat dan over tot herverdeling van inkomen via de belastingtarieven en de uitkeringen krachtens de sociale zekerheid; Markten kunnen soms niet tot een evenwichtsprijs komen, wanneer het aanbod vertraagd reageert op het prijssignaal. Vooral waar de natuur het tempo bepaalt, zoals bij varkensfokkers, is dit vaak het geval; De prijzen bevatten niet altijd de juiste informatie; er zit soms 'ruis' in het prijssignaal door externe effecten. Er bestaan niet altijd perfect werkende markten onder volkomen concurrentie; bij monopolie en oligopolie kunnen door machtsposities de wensen van consumenten onvoldoende tot hun recht komen. Het mededingingsbeleid van de overheid beoogt hier corrigerend op te treden. Ook de arbeidsmarkt werkt niet soepel, waardoor onderbestedingwerkloosheid kan bestaan die door een loonsverlaging eerder verergerd dan opgelost wordt. Op deze gedachte baseerde Keynes zijn aanbeveling dat de overheid de bestedingen moet opvoeren om onderbestedingwerkloosheid te bestrijden. Van sommige goederen wil de overheid het gebruik afremmen of juist stimuleren, bemoeigoederen. De genoemde onvolkomenheden kunnen aanleiding voor de overheid zijn om corrigerend op te treden. Het is echter bepaald niet zo dat door deze overheidsinterventie altijd een verbetering tot stand komt. Ook het optreden van de overheid kent tekortkomingen; zie overheidsfalen. (Sch├Ândorff c.s.). - Zie ook: onderdeel marktmechanisme onderdeel marktonvolkomenheden onderdeel socialisme
Deel deze pagina met: