NL
NL
  U zocht naar: markteconomie

  Verklaring:

  georiënteerde markteconomie: algemeen - Producenten en consumenten beslissen over productie, investeringen en consumptie binnen door de overheid gestelde grenzen. (Schöndorff c.s.). Het is een mengvorm tussen de centraal geleide economie en de vrije ruilverkeershuishouding. - Zie ook: onderdeel economische orde onderdeel centraal geleide economie onderdeel vrije ruilverkeershuishouding

  markteconomie: markten en prijzen - Organisatievorm van de economie waarin het marktmechanisme de hoofdrol speelt (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel marktmechanisme onderdeel economische orde

  vrije markteconomie: markten en prijzen, consumenten en producenten - Is hetzelfde als de vrije ruilverkeershuishouding. - Zie ook: onderdeel vrije ruilverkeershuishouding


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"