koopkracht (4 gevonden)

Dutch koopkracht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumenten en producenten, markten en prijzen - De hoeveelheid goederen en diensten die met het besteedbaar inkomen kan worden aangeschaft; het besteedbaar inkomen wordt verkregen door het bruto inkomen te verminderen met de daarop drukkende belastingen, sociale verzekeringspremies alsmede de ziektekosten en te vermeerderen met de ontvangen kinderbijslag.
Deel deze pagina met:      
Dutch koopkracht van de euro

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur - Is de reële waarde van de euro. Het is de tegenwaarde in goederen en diensten. - Zie ook: onderdeel interne waarde
Deel deze pagina met:      
Dutch koopkrachtoverzicht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Overzicht van een gestileerde berekening van het bruto-nettotraject van bepaalde groepen inkomensontvangers (werknemers, uitkeringsontvangers), waarbij het bruto- en het netto-inkomen van twee achtereenvolgende perioden met elkaar worden vergeleken. Koopkrachtoverzichten worden veel gebruikt om de inkomensgevolgen van overheidsmaatregelen in beeld te brengen, bijv. van belastingmaatregelen die onderdeel vormen van het dekkingsplan, of van de periodieke aanpassing van de sociale uitkeringen. (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring bruto-nettotraject nadere verklaring dekkingsplan nadere verklaring sociale uitkeringen
Deel deze pagina met:      
Dutch koopkrachtpariteitstheorie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal - Theorie die zegt dat de wisselkoersverhouding tussen twee munten (op den duur) in overeenstemming moet zijn met de verhouding in binnenlandse koopkracht tussen die valuta's. Dit houdt in dat als bijv. een kilo kaas in Euroland Ç 10,- kost, terwijl diezelfde kaas in de Verenigde Staten $ 10,- kost, moet gelden dat: Ç 1,- = $ 1,-. Wanneer de kaas in de Verenigde Staten meer dan $ 10,- zou kosten, leidt dit tot arbitrage, handelaren zouden er brood in zien kaas in te kopen in Euroland voor Ç 10,- per kilo om die met winst af te zetten in de Verenigde Staten. Het extra aanbod van kaas dat zo op de Amerikaanse markt ontstaat (en het verminderde aanbod ervan op de Europese markt) zou de Amerikaanse kaasprijs drukken en de Europese opdrijven, zover tot beide prijzen weer aan elkaar gelijk zijn. Op de koopkrachtparititeitstheorie valt wel het een en ander af te dingen. Zo houdt de theorie geen rekening met transportkosten en gaat zij slechts op voor internationaal verhandelbare goederen en diensten. (Schöndorff - Zie ook: onderdeel Big Mac index onderdeel arbitrage
Deel deze pagina met: