individueel goed (1 gevonden)

Dutch individueel goed

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

collectieve sector / economische orde en politiek - goederen,die naar hun aard gesplitst kunnen worden in individuele eenheden. Men kan de gebruiker naar de mate van zijn gebruik laten betalen, zodat de productie van deze goederen ook via het prijs- en marktmechanisme plaats (kan) vindt (vinden). Om bijv. maatschappelijke redenen heeft de overheid ook de productie van sommige individuele goederen ter hand genomen, die daarom quasi-collectieve goederen worden genoemd.
Deel deze pagina met: