hausse (2 gevonden)

Dutch à la hausse

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Frans: belegging waarbij wordt gespeculeerd op een koersstijging. Dit kan bereikt worden door ondermeer (call-)opties te kopen of door aandelen te kopen. Stijgt de markt, dan maakt de belegger die speculeerde op stijging winst. - Zie ook: tegenstelling baisse, à la
Deel deze pagina met:      
Dutch hausse

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur - Frans: opgaande fase van de conjunctuur. Het Bruto binnenlands product (BBP), de totale waarde van goederen en diensten die in een land in een bepaald jaar worden geproduceerd, kent geen gestage groei, maar deze groeit veeleer in golven: de conjunctuurgolven. Economische groei houdt in dit de BBP toeneemt. In een hausse zit de economie in de opgaande fase in deze cyclus. De top van de cyclus wordt hoogcinjunctuur genoemd. Daarna vlakt de groei weer af (baisse), om te belanden in laagconjunctuur. - Zie ook: onderdeel hoogconjunctuur tegenstelling baisse nadere verklaring conjunctuur
Deel deze pagina met: