going concern (1 gevonden)

Dutch going concern

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiƫle zaken - Engels: continuering van de bedrijfsvoering van een onderneming. Een ~ vertegenwoordigt een bepaalde waarde, die gebaseerd is op het feit dat het bedrijf actief is, ingewerkt personeel heeft, markten kent en een klantenkring heeft, een naamsbekendheid heeft, etc. Deze totale waarde is normaal gesproeken hoger dan de executiewaarde van al haar bezittingen. Deze meerwaarde wordt de goodwill genoemd.Als er mogelijkheden bestaan, zal de curator of de bewindvoerder trachten (delen van) de onderneming te verkopen en over te dragen op een zogenaamde ~ basis om zodoende een hogere opbrengst voor de boedel te realiseren. Deze kan dan worden aangewend voor verdeling onder de crediteuren. In geval van een faillissement kunnen bestaande arbeidsovereenkomsten worden opgezegd en is de koper niet verplicht tot continuering van dergelijke overeenkomsten. Deze regel is niet van toepassing op een surseance van betaling. Om deze reden wordt surseance veelal omgezet in een faillissement om daarmee de overdracht van de onderneming mogelijk te maken.
Deel deze pagina met: