NL
NL
  U zocht naar: forfait

  Verklaring:

  arbeidskostenforfait: financiële zaken - Een vast bedrag voor geschatte beroepskosten, die in mindering mogen worden gebracht op het belastbaar inkomen. Een forfaitair bedrag wil zeggen dat niet de werkelijke kosten bijgehouden hoeven te worden, maar dat de fiscus één bedrag vaststelt. De mogelijkheden voor aftrek zijn in Nederland enorm beperktsinds de invoering van het boxenstelsel. Wel zijn studiekosten aftrekbaar (voor het (toekomstige) beroep? ) de kosten zoals lesgeld en studieboeken zijn aftrekbaar.

  eigenwoningforfait: algemeen overheid - Bedrag dat bij de bepaling van het belastbaar inkomen van bewoner-eigenaren in aanmerking wordt genomen als inkomsten uit de eigen woning. Tot 2001 aangeduid als huurwaardeforfait. (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring huurwaardeforfait nadere verklaring belastbaar inkomen

  forfaitair bedrag / forfait: algemeen - vooraf bepaald vast bedrag.

  forfaitaire vergoeding: algemeen - vaste, gefixeerde vergoeding. Bijv. de fiscale ~ per gereden zakelijke kilometer bedraagt € 0,27 (2003).

  huurwaardeforfait: algemeen overheid - Bedrag dat bewonereigenaars bij hun belastbaar inkomen moeten tellen wegens woongenot van de eigen woning (vanaf 2001 aangeduid als eigenwoningforfait). (Schöndorff c.s.). Het ~ wordt fiscaal tot het inkomen gerekend.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"