NL
NL
  U zocht naar: dematerialisatie

  Verklaring:

  dematerialisatie: financiële zaken markten en prijzen - omzetting van fysieke effecten in verzamelstukken of global notes. Door ~ wordt het aantal fysieke stukken beperkt tot het absolute minimum, per fonds nog slechts één verzamelstuk. ~ leidt zodoende tot kostenbesparing en een minder arbeidsintensieve administratie en bewaring van effecten. (bron: veb.net)


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"