NL
NL
  U zocht naar: corporatie

  Verklaring:

  corporatie: groei en conjunctuur, markten en prijzen - vennootschap, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting of andere als zelfstandige eenheid of organisatie naar buiten optredend lichaam of samenwerkingsverband.

  corporatieve staat: collectieve sector / economische orde en politiek - staat waarbij alle maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd zijn en waarbij (grote) ondernemingen niet alleen economisch van belang zijn maar ook in politiek opzicht macht uitoefenen; staat waarin alles wat strijdig is met de belangen van die staat, verboden is.

  corporatieve staat: Eng.: collectieve sector / economische orde en politiek: staat waarbij alle maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd zijn en waarbij (grote) ondernemingen niet alleen economisch van belang zijn maar ook in politiek opzicht macht uitoefenen; staat waarin alles wat strijdig is met de belangen van die staat, verboden is.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"