NL
NL
  U zocht naar: coöperatie

  Verklaring:

  coöperatie: consumenten en producenten - Economische samenwerking in de vorm van een coöperatieve vereniging. Zijn de letters UA (uitgesloten aansprakelijkheid) aan de naam van de vereniging toegevoegd dan zijn de leden niet aansprakelijk voor de verbintenissen die de vereniging aangaat. Is dit wel zo, dan zijn de letters WA (wettelijk aansprakelijk) toegevoegd. (Schöndorff c.s.)

  coöperatie / coöpereren / gecoöpereerd: producentengedrag - bij notariële akte opgerichte vereniging dat tot doel heeft in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens met hen gesloten overeenkomsten;
  samenwerking(sverband).

  productencoöperatie : groei en conjunctuur, markten en prijzen - samenwerkingsverband van personen die in dienst van dat verband werken.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"