NL
NL
  U zocht naar: cashflow

  Verklaring:

  cashflow: financiële zaken, consumenten en producenten - Engels: Som van de winst plus de afschrijvingen. Deze laatsten zijn een reservering om versleten machines, gebouwen, enzovoort te zijner tijd te kunnen vervangen. Omdat de waardedaling vaak moeilijk te bepalen is, vormt de ~ een minder subjectief beeld van de resultaten van de onderneming. Ten tijde van financiële moeilijkheden geeft de ~ weer of een organisatie nog in staat is voldoende liquide te blijven om in ieder geval de lopende uitgaven nog te bekostigen. - Zie ook: onderdeel staat van herkomst en besteding van middelen


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"