NL
NL
  U zocht naar: bedrijven

  Verklaring:

  bedrijf / bedrijven: groei en conjunctuur, markten en prijzen - organisatie, onderneming, gericht op het uitoefenen van commerciële activiteiten. Indien winst niet het oogmerk is, spreekt men eerder van organisatie.

  netto investeringen van de bedrijven:: groei en conjunctuur - De door bedrijven verrichte uitbreidingsinvesteringen plus de veranderingen in de voorraden grondstof, onderhanden werk en gereed product. Indien de voorraden zijn gedaald zijn de netto investeringen kleiner dan de uitbreidingsinvesteringen. (Schöndorff c.s.). De netto investeringen zijn te berekenen door van de bruto investeringen de afschrijvingen af te trekken. - Zie ook: onderdeel investeren tegenstelling bruto-investeringen

  openbare nutsbedrijven: algemeen overheid - Bedrijven die zich bezig houden met de productie en de distributie van 'nutsvoorzieningen', zoals openbaar vervoer, water, gas- en elektriciteit. Traditioneel waren veruit de meeste van deze producenten een overheidsbedrijf of in handen van de overheid. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw stoten het Rijk en de lagere overheden steeds meer van deze bedrijven af (privatisering). Voorbeelden zijn de postbestelling, telefoondiensten en sommige openbaarvervoerbedrijven. (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring privatisering

  productievolume van bedrijven: groei en conjunctuur - De hoeveelheid goederen en diensten die elk jaar in de bedrijven wordt geproduceerd. (Schöndorff c.s.)

  Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland: Instantie die in de meeste koop-/aannemingsovereenkomsten bevoegd is verklaard om geschillen tussen de bouwondernemer en de consument te beslechten


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"