bedrijven (5 gevonden)

Dutch bedrijf / bedrijven

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur, markten en prijzen - organisatie, onderneming, gericht op het uitoefenen van commerciële activiteiten. Indien winst niet het oogmerk is, spreekt men eerder van organisatie.
Deel deze pagina met:      
Dutch netto investeringen van de bedrijven:

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur - De door bedrijven verrichte uitbreidingsinvesteringen plus de veranderingen in de voorraden grondstof, onderhanden werk en gereed product. Indien de voorraden zijn gedaald zijn de netto investeringen kleiner dan de uitbreidingsinvesteringen. (Schöndorff c.s.). De netto investeringen zijn te berekenen door van de bruto investeringen de afschrijvingen af te trekken. - Zie ook: onderdeel investeren tegenstelling bruto-investeringen
Deel deze pagina met:      
Dutch openbare nutsbedrijven

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Bedrijven die zich bezig houden met de productie en de distributie van 'nutsvoorzieningen', zoals openbaar vervoer, water, gas- en elektriciteit. Traditioneel waren veruit de meeste van deze producenten een overheidsbedrijf of in handen van de overheid. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw stoten het Rijk en de lagere overheden steeds meer van deze bedrijven af (privatisering). Voorbeelden zijn de postbestelling, telefoondiensten en sommige openbaarvervoerbedrijven. (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring privatisering
Deel deze pagina met:      
Dutch productievolume van bedrijven

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur - De hoeveelheid goederen en diensten die elk jaar in de bedrijven wordt geproduceerd. (Schöndorff c.s.)
Deel deze pagina met:      
Dutch Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- Instantie die in de meeste koop-/aannemingsovereenkomsten bevoegd is verklaard om geschillen tussen de bouwondernemer en de consument te beslechten
Deel deze pagina met: