NL
NL
  U zocht naar: bankbiljetten

  Verklaring:

  bankbiljetten: financiële zaken - Door een (centrale) bank uitgegeven papiergeld. Het eerste bankbiljet werd in 1661 door Bank van Stockholm in Zweden in omloop gebracht. Een ~ is in beginsel een bewijs van vordering (aan toonder, dus vrij overdraagbaar) op de uitgevende bank. Een bank gaf schuldpapier uit zodat de mensen niet meer met goud over straat hoefden. - Zie ook: onderdeel chartaal geld


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"