armoedeval (1 gevonden)

Dutch armoedeval French poverty trap

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Impasse die optreedt wanneer mensen met een uitkering er in inkomen niet of nauwelijks op vooruitgaan, of zelfs op achteruit gaan, als zij een betaalde baan aannemen.
Mensen met een zeer laag inkomen of een uitkering profiteren vaak van diverse toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen. Te denken valt aan huurtoeslag en enkele gemeentelijke tegemoetkomingen, kortingen op bibliotheek, gemeentebelastingen en sportclubs, etc. Door een baan te aanvaarden gaat men er in inkomen op vooruit, maar wordt men ook met extra kosten geconfronteerd, zoals reiskosten en kinderopvang. Een aantal toeslagen en regelingen kunnen wegvallen of in hoogte verminderen. Hierdoor kan het netto inkomenseffect zeer gering zijn.
De situatie is moeilijk te sturen omdat de uitkeringen landelijk geregeld zijn, maar veel subsidies en regelingen op gemeentelijk niveau toegekend worden.
Overigens kent het begrip ~ een ruimere context, ook los van de uitkeringenproblematiek, en ook op internationaal niveau: Een armoedeval treedt op als mensen uit een relatieve armoede nauwelijks kansen krijgen hun economische te situatie te verbeteren. Te denken valt aan kinderen uit sloppenwijken.
Deel deze pagina met: