NL
NL
  U zocht naar: armoedegrens

  Verklaring:

  armoedegrens: Eng.: poverty line: algemeen - Inkomensniveau waaronder men als 'arm' wordt beschouwd.
  Armoede is een relatief begrip. Zo is er absolute armoede, indien er een gebrek aan voedsel, drinkwater, een dak boven het hoofd of medicijnen is. Van relatieve armoede is sprake wanneer men duidelijk onder de geldende normen van een bepaald land zit. De OESO-armoedegrens ligt bijv op 50 procent van het gemiddeld verdiende inkomen. Een derde invalshoek is het in Nederland geldende 'sociaal minimum', door de overheid vastgesteld op 70 % van het minimumloon. De drie genoemde criteria zijn objectieve maatstaven om te bepalen of een individu of huishouden arm is. Daarnaast bestaat een subjectief armoedebegrip, minder economisch maar meer maatschappijfilosofisch.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"